JOHN LENNONS SPØKELSE: LEVER HANS ÅND VIDERE? - DET PARANORMALE

John Lennons spøkelse: Lever hans ånd videre?{h1}
Redaksjonens
Vær forsiktig med det du ønsker: En sann beretning om Ouija Board Horror
Vær forsiktig med det du ønsker: En sann beretning om Ouija Board Horror
Kontakt forfatter Fire gutter som rystet verden Født i Liverpool, slap bang midt på de svingende sekstitallet, har livet mitt (som mange andre på min alder) blitt gjennomsyret av musikken og mytologien til The Beatles. Som musikere satte de et uutslettelig preg på verden, men ingen steder mer enn i byen der de ble født. Liv