7 ELEMENTER SOM SKAL VÆRE PÅ HEDENSKE ALTER - PAGANISME

7 elementer som skal være på hedenske alter{h1}
Redaksjonens
Utforske den hinduistiske gudinnen Shakti
Utforske den hinduistiske gudinnen Shakti
Kontakt forfatter Ikke alle hedninger utfører formelle ritualer, og det er bra. Det er mange uformelle - og ofte underutnyttede - ritualer som hedninger kan utføre daglig. Men det er en liste for en annen dag. Utøvere som utfører formelle ritualer må ha et alter for å inneholde både praktiske og symbolske ting. Tradi